การศึกษา24061

สสส.ร่วมมือกับ กทม.หนุน สวัสดิการหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัย

สสส.ร่วมมือกับ กทม.หนุน สวัสดิการหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัย

การศึกษา24061

การศึกษา สสส. จับมือ กทม. หนุน สวัสดิการหนังสือ 3 เล่ม เพื่อเด็กปฐมวัย Sandbox อ่านสร้างลูก ลูกสร้างโลก! ผู้นำชุมชนขานรับ ดัน นโยบายส่งเสริมการอ่านร่วมฝ่าวิกฤติ Learning Loss ในวันที่ 23 ก.ย. 2565 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นางญาณี รัชต์บริรักษ์ การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านลงพื้นที่ชุมชนเก้าพัฒนา ชุมชนทรัพย์สินเก่า และชุมชนพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ประกาศปฏิญญาสนับสนุน การศึกษา “การจัดสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” ในงาน BKK-เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง Kick off ราม 39 อ่านยกกำลังสุขโมเดล การศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้ หรือ Learning Loss

ธุรกิจ24091 Previous post สารัชถ์ มาลงทุนใหม่ สนามกอล์ฟระดับโลก
อาหาร24091 Next post ที่มา ซอยจุ๊ เมนูเด็ดเนื้อดิบ